Tag: undangan

Posted on: April 1, 2015 Posted by: Wijaya Kusumah Comments: 0

Undangan Meliput Kegiatan Seminar Urgensi Matpel TIK/KKPI

Hal    : Undangan-wartawanl Kepada Yth. Wartawan dan Blogger di Tempat Assalamu’alaikum Wr. Wb Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Termasuk juga nikmat yang tak terhitung jumlahnya sehingga menuntut diri ini untuk senantiasa beribadah dan beramal sholeh. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan Seminar Nasional “Urgensi Mata Pelajaran TIK dan KKPI dalam Kurikulum Ganda”, yang insya Allah akan dilaksanakan pada: hari/…