Tag: peer coaching

Posted on: January 5, 2010 Posted by: Wijaya Kusumah Comments: 1

Peer Coaching: Selalu ada sahabat dalam kesuksesan.

Ida, adalah seorang guru taman kanak2 di sebuah sekolah terpadu. Ia, akhir2 ini dibuat kebingungan dan pusing tujuh keliling oleh Dea, muridnya. Pasalnya, setiap jam istirahat berbunyi, Dea lebih memilih duduk di pinggir taman bermain menonton teman2nya bermain dan memanjat monkey bar, ketimbang ikut bermain. Padahal, bermain, memanjat dan berlarian adalah cara untuk meningkatkan kemampuan motorik kasar anak2, yang memang menjadi sasaran pembelajaran di taman kanak-kanak. Isa telah mencoba berbagai…