SEPIBENERMEN

karawangSEPIBENERMEN

Oleh: Nusa Putra

Spiderman bukan sekadar jagoan. Tetapi pahlawan sebagaimana Superman, Iron Man, Batman, Cat Woman, Ice Man dan jagoan-jagoan lain. Mereka pembela kebenaran, bekerja keras melawan penjahat yang mengganggu dan menyusahkan manusia. Sebagai jagoan dan pahlawan mereka dipuja dan dielu-elukan banyak orang. Menjadi idola, diperhatikan, dan dibincangkan. Semua orang ingin dekat dan mendapatkan perhatian mereka.

Read More